TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii do znoszenia patologii organizmu w
osiągalnym zakresie. Jest metodą uruchamiającą naturalny potencjał leczniczy organizmu i
stwarzającą w krótkim czasie możliwości jego wykorzystania. W pracy z pacjentem stosuje się
techniki terapeutyczne oraz diagnostyczne w celu leczenia schorzeń układu ruchu a także eliminacji
ich przyczyn. W terapii manualnej potencjał ten zostaje przywracany przy pomocy takich technik jak:
mobilizacje i manipulacje stawowe, techniki tkanek miękkich, terapia wisceralna, techniki
narzędziowe. Szeroki zakres stosowanych technik pozwala na indywidualne podejście do każdego
pacjenta oraz efektywną pracę z występującymi schorzeniami.

Wkonują: