TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii do znoszenia patologii organizmu w osiągalnym zakresie. Jest metodą uruchamiającą naturalny potencjał leczniczy organizmu i stwarzającą w krótkim czasie możliwości jego wykorzystania. W terapii manualnej potencjał ten zostaje przywracany przy pomocy takich technik jak: mobilizacje i manipulacje stawowe, techniki tkanek miękkich, terapia wisceralna, techniki narzędziowe.